Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

KFS/KF

Αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου καλωδίου εμβαπτιζόμενο

για ελεγκτές θέρμανσης (αντιστάθμισης) για την μέτρηση θερμοκρασίας νερού του λέβητα

Τύποι αισθητηρίου:

  • KFS με στοιχείο μέτρησης 1kΩ PTC για ελεγκτές θέρμανσης ELFATHERM K1, LAGO…, ELFATHERM E8… και MERLIN…
  • KF με στοιχείο μέτρησης 5kΩ NTC για ελεγκτές θέρμανσης LAGO…, ELFATHERM E8… και MERLIN…

Κλίμακα μέτρησης 5…95°C

Καλώδιο (PVC) μήκους 3m και τοποθέτηση σε κυάθιο

Βαθμός προστασίας IP67

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr