Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

ELFATHERM E8.0324

Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη και ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού, για τοποθέτηση σε πίνακα ή λέβητα.

Ο ελεγκτής θέρμανσης E8.0324 είναι κατάλληλος για:

 • έλεγχο μονοβάθμιου λέβητα, 1 κυκλώματος θέρμανσης με κυκλοφορητή , 1 κυκλώματος θέρμανσης με βάνα ανάμιξης και κυκλοφορητή και φόρτισης ζεστού νερού χρήσης από λέβητα και ηλιακά.

 

Γενικές λειτουργίες

 • Αυτόματη εναλλαγή Χειμώνα / Καλοκαίρι
 • Έλεγχος κυκλοφορητών κυκλωμάτων θέρμανσης με βάση την ζήτηση
 • Έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας
 • Ρυθμιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής στα κυκλώματα θέρμανσης
 • Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας χώρου (όταν χρησιμοποιείται μονάδα χώρου) επενεργώντας στη βάνα ανάμιξης
 • Αντιβακτηριακή προστασία στο ζεστό νερό χρήσης (legionella)
 • Αντιπαγετική προστασία
 • Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητών για προστασία
 • Καταγραφή χρόνου λειτουργίας, και εναλλαγής κατάστασης καυστήρα
 • Στέγνωμα ενδοδαπεδίου (στο κύκλωμα ανάμιξης)
 • Δυνατότητα ελέγχου των εξόδων ρελέ
 • Ανίχνευση βλάβης για κάθε αισθητήριο
 • Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασιών και τρόπου λειτουργίας
 • Έλεγχος κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο CAN bus και eBUS
 • Διαθέτει οπτική θύρα για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz
 • Κατανάλωση 8VA
 • Έξοδοι ρελέ 2(2)A, 250V AC
 • Συνθήκες περιβάλλοντος 0…60°C
 • Βαθμός προστασίας IP40, EN60529

 

Παράδειγμα εφαρμογής και ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

 

 

 

Παρελκόμενα

 • Σετ κλεμμών ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας TS E8.0324
 • Αισθητήρια AF,KF,VF και SPF (εάν υπάρχει έλεγχος ζ.ν.χ.)
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr