Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

LAGO 0101/1001

Ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ψηφιακό πάνελ προγραμματισμού για επίτοιχη τοποθέτηση

Ο ελεγκτής θέρμανσης LAGO 0101/1001 είναι κατάλληλος για:

 • έλεγχο θερμοκρασίας προσαγωγής ή επιστροφής επενεργώντας σε λέβητα ή κυκλοφορητή ή βάνα ανάμιξης
 • έλεγχο 1 κυκλώματος θέρμανσης με βάνα ανάμιξης και κυκλοφορητή
 • έλεγχο μονοβάθμιου λέβητα, 1 κυκλώματος θέρμανσης με κυκλοφορητή και φόρτιση ζεστού νερού χρήσης από λέβητα

Γενικές λειτουργίες

 • Έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα
 • Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης συναρτήσει εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας χώρου (όταν χρησιμοποιείται μονάδα χώρου) επενεργώντας σε βάνα ανάμιξης
 • Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητών και βανών για προστασία
 • Αντιβακτηριακή προστασία στο ζεστό νερό χρήσης (legionella)
 • Δυνατότητα ελέγχου των εξόδων ρελέ
 • Ανίχνευση βλάβης για κάθε αισθητήριο
 • LCD οθόνη ένδειξης θερμοκρασιών και τρόπου λειτουργίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο CAN bus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz
 • Κατανάλωση 8VA
 • Έξοδοι ρελέ 2(2)A, 250V AC
 • Συνθήκες περιβάλλοντος 0…50°C
 • Βαθμός προστασίας IP40, EN60529

 

Παράδειγμα εφαρμογής και αντίστοιχη ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

Παρελκόμενα

 • Σετ κλεμμών ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας
 • Αισθητήρια AF,KF,VF και SPF
Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr