Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MERLIN 5064 V3

Κεντρικός ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος/χώρου

με ενσωματωμένο ψηφιακό εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη για επίτοιχη τοποθέτηση.

Ο ελεγκτής θέρμανσης MERLIN 5064 V3 είναι κατάλληλος για:

 • έλεγχο 2 μονοβάθμιων λεβήτων ή διβάθμιου ή αναλογικού λέβητα, 2 κυκλωμάτων θέρμανσης με βάνες ανάμιξης και κυκλοφορητές, φόρτιση δοχείου ζεστού νερού χρήσης από λέβητα και ηλιακά σε συνδυασμό με δοχείο αποθήκευσης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
 • έλεγχο 2 μονοβάθμιων λεβήτων ή διβάθμιου ή αναλογικού λέβητα, 1 κυκλώματος θέρμανσης με βάνα ανάμιξης και κυκλοφορητή, φόρτιση ζεστού νερού χρήσης σε συνδυασμό με δοχείο αποθήκευσης ενδεικτικού τύπου «Combi»

 

 • Γενικές λειτουργίες
 • Αυτόματη εναλλαγή Χειμώνα / Καλοκαίρι
 • Έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας
 • Έλεγχος κυκλοφορητών κυκλωμάτων θέρμανσης με βάση την ζήτηση
 • Ρυθμιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής στα κυκλώματα θέρμανσης
 • Έλεγχος θερμοκρασίας προσαγωγής κυκλώματος θέρμανσης συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας χώρου (όταν χρησιμοποιείται μονάδα χώρου) επενεργώντας σε βάνα ανάμιξης
 • Αντιβακτηριακή προστασία στο ζεστό νερό χρήσης (legionella)
 • Αντιπαγετική προστασία
 • Περιοδική λειτουργία κυκλοφορητών για προστασία
 • Καταγραφή χρόνου λειτουργίας, και εναλλαγής κατάστασης καυστήρα
 • Στέγνωμα ενδοδαπεδίου (στο κύκλωμα ανάμιξης)
 • Δυνατότητα ελέγχου των εξόδων ρελέ
 • Έλεγχος κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης
 • Ανίχνευση βλάβης για κάθε αισθητήριο
 • Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασιών και τρόπου λειτουργίας
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο CAN bus και eBUS

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz
 • Κατανάλωση 8VA
 • Έξοδοι ρελέ 2(2)A, 250V AC
 • Συνθήκες περιβάλλοντος 0…60°C
 • Βαθμός προστασίας IP40, EN60529

 

Παράδειγμα εφαρμογής και αντίστοιχη ηλεκτρική συνδεσμολογία

 

 

 

Παρελκόμενα

 

Αισθητήρια AF,KF,VF,SPF και KLF1000

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr