Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

MAG-C

Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ηλεκτρικά αγώγιμων υγρών

Ο ηλεκτρομαγνητικός μετρητής είναι σχεδιασμένος για την μέτρηση της ροής και του όγκου ηλεκτρικά αγώγιμων υγρών (κατάλληλος και για τρόφιμα) με ενσωματωμένη (compact) μονάδα ελέγχου και τρία ηλεκτρόδια μέτρησης.

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr