Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


 

 

WCM

Σύνθετου τύπου (Woltmann και πολλαπλής ριπής)

Σύνθετος υδρομετρητής (DN50 έως DN150) ο οποίος αποτελείται απο ένα μετρητή υψηλής ροής τύπου Woltmann, ένα μετρητή χαμηλής ροής τύπου πολλαπλής ριπής και μια βαλβίδα αντεπιστροφής για τη ρύθμιση της ροής μεταξύ τους.

Ο υδρομετρητής WCM είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EEC 75/33 και ISO 4064 και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 • Μετρολογική κλάση Β (οριζόντια)
 • Κρύο νερό 0-30°C (AF)
 • Ονομαστική παροχή απο 15m³/h έως 150m³/h
 • Μέγιστη πίεση PN16
 • Μαγνητική μετάδοση
 • Αδιάβροχος μηχανισμός μέτρησης
 • Μέγιστη ένδειξη μέτρησης: 10,000,000m³ απο DN50 έως DN100 και 100,000,000m³ απο DN150
 • Δευτερεύουσα μέτρηση 100,000m³
 • Δυνατότητα αφαίρεσης του μηχανισμού
 • Διαθέτει μηχανισμό εξωτερικής ρύθμισης
 • Σύνδεση φλαντζωτή (EN 1092-1 PN16)

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN (inches)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Qnom (m³/h)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Qmax (m³/h)

ΜΗΚΟΣ (mm)

WCM 2

50 (2”) και 15 (1/2”)

35

70

280

WCM 3

80 (3”) και 20 (3/4”)

50

100

370

WCM 4

100 (4”) και 20 (3/4”)

75

150

370

WCM 5

150 (6”) και 40 (1 1/2”)

125

250

500

 

Ένας σύνθετος μετρητής χρησιμοποιείται όπου τα υψηλά ποσοστά ροής είναι απαραίτητα, αλλά κατά περιόδους υπάρχουν μικρότερα ποσοστά ροής που πρέπει ακόμα να μετρηθούν ακριβώς. Οι σύνθετοι μετρητές έχουν δύο στοιχεία μέτρησης (elements) και μια βαλβίδα αντεπιστροφής για την ρύθμιση της ροής μεταξύ τους. Στα υψηλά ποσοστά ροής, το νερό κινείται κυρίως ή όλο στο μέρος των στροβίλων του μετρητή Woltmann. Όταν τα ποσοστά ροής μειώνονται όπου ο μετρητής στροβίλων δεν μπορεί να μετρήσει με ακριβεια, η βαλβίδα αντεπιστροφής κλείνει για να στείλει το νερό σε έναν μικρότερο μετρητή πού μπορεί να μετρήσει τα χαμηλότερα ποσοστά ροής ακριβώς. Ο μετρητής χαμηλής ροής είναι ένας μετρητής πολλαπλής ριπής. Με την πρόσθεση των μετρήσεων των υψηλών και χαμηλών καταναλώσεων, βρίσκουμε τη συνολική κατανάλωση μέσω του μετρητή.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr