Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Παρελκόμενα

 

MVX57/72
~/Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για αναλογικό έλεγχο 0...10V
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για αναλογικό έλεγχο 0...10V

με ένδειξη θέσης, ενσωματωμένο καλώδιο 2m, για βάνες fan-coil VSX..., VMX... και VTX...

 

MVX2../4..
~/Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για έλεγχο ON/OFF
Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για έλεγχο ON/OFF

με ένδειξη θέσης, ενσωματωμένο καλώδιο 2m, για βάνες fan-coil VSX..., VMX... και VTX...

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr