Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Ηλιακοί σταθμοί (Solar Station)

 

VERTIGO VRD-90
~/Ηλιακός σταθμός DN20-3/4", παροχής 2-12 l/min
Ηλιακός σταθμός DN20-3/4", παροχής 2-12 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση στην  προσαγωγή και στα επιστρεφόμενα

 

MAVERICK R-90
~/Ηλιακός σταθμός DN25-1", παροχής 1-15 l/min και 5-40 l/min
Ηλιακός σταθμός DN25-1", παροχής 1-15 l/min και 5-40 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση στα επιστρεφόμενα

 

VERTIGO R-90
~/DN20 - 3/4" VERTIGO R-90 παροχής 2-12 l/min
DN20 - 3/4" VERTIGO R-90 παροχής 2-12 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση στα επιστρεφόμενα

 

BIG MAVERICK VR-90
~/Ηλιακός σταθμός DN32-1 1/4", παροχής 20-70 l/min
Ηλιακός σταθμός DN32-1 1/4", παροχής 20-70 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση στην  προσαγωγή και στα επιστρεφόμενα

 

MAVERICK VRD-90
~/Ηλιακός σταθμός DN25-1", παροχής 1-15 l/min και 5-40 l/min
Ηλιακός σταθμός DN25-1", παροχής 1-15 l/min και 5-40 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση στην  προσαγωγή και στα επιστρεφόμενα

 

BIG MAVERICK R-90
~/Ηλιακός σταθμός DN32-1 1/4", παροχής 20-70 l/min
Ηλιακός σταθμός DN32-1 1/4", παροχής 20-70 l/min

κιτ υδραυλικής σύνδεσης ηλιακών συστημάτων, σύνδεση  στα επιστρεφόμενα

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr