Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Υδραυλικοί διαχωριστές

 

DN65 CP160
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 18m³/h (capacity 21l)

 

DN40 CP90
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 6,5m³/h (capacity 4,8l)

 

DN65 CP120
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 18m³/h (capacity 11l)

 

DN25 CP70
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για επίτοιχους λέβητες αερίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 2,5m³/h (capacity 1,9l)

 

DN50 CP120
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για λέβητες συμπυκνωμάτων αερίου ή πετρελαίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 9,5m³/h (capacity 11l)

 

DN20 CP60
~/Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων
Υδραυλικός διαχωριστής κυκλωμάτων

για επίτοιχους λέβητες αερίου και αντλίες θερμότητας. Παροχή έως 1,7m³/h (capacity 0,7l).

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr