Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Μηχανικοί

 

123
KLR-E 7010
~/Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου

για δισωλήνιο σύστημα fan coil

 

ET 060/06060
~/Θερμοστάτης εξωτερικού χώρου βιομηχανικού τύπου
Θερμοστάτης εξωτερικού χώρου βιομηχανικού τύπου

για έλεγχο συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και αερισμού

 

KLR-E 7006
~/Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου

για αντλία θερμότητος (heat pump)

 

DBTV-8/17/11
~/Θερμοστάτης εμβαπτίσεως
Θερμοστάτης εμβαπτίσεως

για έλεγχο θέρμανσης  - ψύξης ή  θερμοκρασίας νέρου σε δοχεία αποθήκευσης

 

KLR-E 7004
~/Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου

για τετρασωλήνιο σύστημα fan coil

 

DBET-5/4/8/17
~/Θερμοστάτης με τριχοειδές αισθητήριο
Θερμοστάτης με τριχοειδές αισθητήριο

για έλεγχο θέρμανσης ή ψύξης σε αέρα ή νερό

 

KLR-E 525 56
~/Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου

για τετρασωλήνιο σύστημα fan coil  και αναλογικό έλεγχο βανών DC 0…10V

 

DBET-23/22/27
~/Θερμοστάτης χώρου βιομηχανικού τύπου
Θερμοστάτης χώρου βιομηχανικού τύπου

για έλεγχο συστημάτων θέρμανσης - ψύξης και αερισμού

 

KLR-E 525 55
~/Θερμοστάτης χώρου
Θερμοστάτης χώρου

για τετρασωλήνιο σύστημα fan coil  και αναλογικό έλεγχο βανών DC 0…10V

 

DBAT-3/5
~/Θερμοστάτης επαφής βιομηχανικού τύπου
Θερμοστάτης επαφής βιομηχανικού τύπου

για έλεγχο συστημάτων θέρμανσης - ψύξης

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr