Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Παθητικά

 

WRF04
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμένο για επίτοιχη τοποθέτηση και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

SOD-T
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου

Σχεδιασμένο για επίτοιχη τοποθέτηση και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

TG-A1/PT1000
Αισθητήριο θερμοκρασίας επαφής

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας και περιλαμβάνει και στήριγμα για την τοποθέτηση. Το στοιχείο μέτρησης είναι Pt1000.

 

SDB-T
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού
Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού

Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε αεραγωγούς και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

TF25
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου καλωδίου
Αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου καλωδίου

Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε θήκη (κυάθιο) και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

AKF10
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού
Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού

Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε αεραγωγούς και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

S-T
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου καλωδίου
Αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου καλωδίου

Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε θήκη (κυάθιο) και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

AGS54
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου

Σχεδιασμένο για επίτοιχη τοποθέτηση και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

SRA-T
~/Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου

Σχεδιασμένο για επίτοιχη τοποθέτηση και δυνατότητα επιλογής στοιχείου μέτρησης θερμοκρασίας NTC 10kΩ, Pt100, Pt1000 και Ni1000.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr