Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr


Τρίοδες

 

TERMOMIX D
~/Τρίοδη χυτοσίδηρη περιστροφική βάνα με εσωτερικό σπείρωμα
Τρίοδη χυτοσίδηρη περιστροφική βάνα με εσωτερικό σπείρωμα

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

 

460
~/Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με εσωτερικό σπείρωμα
Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με εσωτερικό σπείρωμα

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

 

475
~/Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα
Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης χαλκοσωλήνα

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

 

3F
~/Τρίοδη χυτοσίδηρη περιστροφική βάνα με φλαντζωτή σύνδεση
Τρίοδη χυτοσίδηρη περιστροφική βάνα με φλαντζωτή σύνδεση

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

 

461
~/Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με εξωτερικό σπείρωμα
Τρίοδη ορειχάλκινη περιστροφική βάνα με εξωτερικό σπείρωμα

Χρησιμοποιείται σαν βάνα ανάμειξης ή διαχωρισμού της ροής για την ρύθμιση της θερμοκρασίας για εφαρμογές σε κλειστά κυκλώματα θερμού και ψυχρού νερού.

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr