Κατηγορίες προϊόντων
Επικοινωνία

Χ.Σακελλαρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λυσίου 11, 163 46
Ηλιούπολη
Αθήνα
Tηλ. 210 9400766
Fax. 210 9400767
info@hvacsolutions.gr

 

 


 

Ένας καινοτόμος αλλα και πολύ απλός τρόπος να αναβαθμίσουμε ενεγειακά μια οικία ή ένα κτίριο, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας του ζεστού νερού χρήσης


περισσότερα

 


Νέα γενιά κινητήρων για βαλβίδες έδρας και Retrofit και νεο αποκλειστικό κιτ σύνδεσης για αντικατάσταση κινητήρων σε οποιαδήποτε βαλβίδα έδρας.

Με μόνο με έναν κινητήρα μπορούμε πλέον να αντικαταστήσουμε το 90% των κινητήρων από όλες τις εταιρίες.


περισσότερα

 


 

Η καλύτερη λύση για μια χαλασμένη ή προβληματική ηλεκτροβάνα είναι οι κινητήρες τύπου Retrofit.


περισσότερα

 

Ελεγκτές θέρμανσης - Αντιστάθμιση (Προστέθηκε στις 10/7/2012)

 

Μερικές πληροφορίες για την αντιστάθμιση, τι είναι? γιατί να τη χρησιμοποιήσουμε? που εφαρμόζεται? κτλπ.


περισσότερα

 

Παράγοντες επιλογής υδρομετρητή (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Υπάρχουν πολλοί καθοριστικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του υδρομετρητή. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή υδρομετρητή είναι:

 • Ποιότητα νερού
 • Μετρολογική κατηγορία / κλάση
 • Σημείο έναρξης καταγραφής
 • Συνθήκες εγκατάστασης – διαστάσεις – ονομαστικές παροχές
 • Πίεση λειτουργιάς
 • Αναμενόμενος ρυθμός αντικατάστασης – αντοχή στο χρόνο
 • Βελτίωση υδατικού ισοζυγίου
 • Μετρολογική Κλάση

περισσότερα

 

Υδρόμετρα B Meters (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Περιγραφή και ανάλυση υδρομετρητών


περισσότερα

 

Υδρόμετρα Β-Meters (Προστέθηκε στις 15/11/2015)

Automated Meters

 • Use best available technology
 • No moer house visits
 • Better customer service
 • More detailed wter use info
 • Faster leak detection
 • Potential savings for you!

 


περισσότερα

 

Λυσίου 11, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Η σελίδα αυτή τυπώθηκε από το www.hvacsolutions.gr

11 Lisiou Str., 163 46 Ilioupoli, Athens, Greece
Telephone : 210 9400766,Fax : 210 9400767
Email : info@hvacsolutions.gr, Website: www.hvacsolutions.gr
This page was print from www.hvacsolutions.gr